Wij ondervinden momenteel problemen met onze mails, mocht u vragen hebben, aarzel niet om ons telefonisch te contacteren op 0800 30 310

Verzending en retourneren

Goederen in voorraad en besteld voor 16u zullen aan de post afgegeven worden. U zal uw bestelling in 85% van de gevallen de dag erna ontvangen.

De bestellingen worden behandeld van maandag tot vrijdag, met uitsluiting van de feestdagen. De colli wordt verzonden vanuit België binnen een termijn van 2 tot 6 werkdagen volgende op de ontvangst van uw bestelling en betaling onder voorbehoud van de beschikbare voorraden.

De levering gebeurt op grond van de gegevens, die op de kredietkaart staan vermeld.

Bij uw bestelling zal een op uw naam opgestelde nauwkeurig omschreven factuur worden gevoegd, die overeenstemt met uw bestelling.

 

DEELNAME IN DE VERZENDINGS- EN HANDELINGSKOSTEN:


België:

Leveringen van bestellingen : € 4.90

De zendingen worden verzonden met Taxipost. We raden aan om een leveringsadres op te geven waar overdag iemand aanwezig is. U mag gerust uw werkadres, het adres van vrienden, buren of familie opgeven. Indien u niet aanwezig bent, steekt men een briefje in de brievenbus en dan kan u uw pakketje afhalen in het dichtstbijzijnde postkantoor. Uw pakket blijft dan maximaal 10 werkdagen op het postkantoor liggen. Indien het pakket niet wordt afgehaald, keert het automatisch terug naar ons. Indien u wenst dat wij het pakket nogmaals opsturen, dient u 4.90 € te storten (voor levering in België, voor levering in andere landen geldt het tarief van dat land) op rekening nummer : BE38 7370 1472 7572 met vermelding van uw naam en portkosten 2e zending + referentienummer.

Het vermelden van een onbruikbaar, verkeerd of onvolledig adres (geen huis- of busnummer) waardoor het pakket terugkeert naar ons, leidt tot het betalen van 4.90 € (voor levering in België, voor levering in andere landen geldt het tarief van dat land) te storten op rekening nummer : BE38 7370 1472 7572 met vermelding van uw naam en portkosten 2e zending + referentienummer voor het opnieuw verzenden van het pakket.

Andere landen :

Nederland : € 6.00
Frankrijk : € 10.00
ander EU-land : € 15.0
Buiten de EU-lidstaten : € 25.00

Bij betaling via overschrijving dient u rekening te houden met enkele dagen vertraging in de levering.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de termijn van de post. De overschrijdingen van leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

Internetlenzen.be wijst alle aansprakelijkheid van de hand uit hoofde van vertraging bij de levering en uit hoofde van de levering in het geval van overmacht of van een gebeurtenis, waarop zij geen controle heeft, die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk zou maken of geheel of gedeeltelijk duurder zou doen uitvallen of in het geval van het feit van derden, zoals de leveranciers van de bij onderhavige algemene verkoopvoorwaarden betrokken partijen, leveranciers, agenten en vertegenwoordigers of nog indien de klant in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen.

Worden beschouwd als gevallen van overmacht, die de verkoper ontslaan van zijn verplichting over te gaan tot de levering: oorlog, opstand, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid bevoorraad te worden. De verkoper zal de koper ten gepasten tijde op de hoogte houden van de hierboven opgesomde gevallen of gebeurtenissen.

In ieder geval kan de levering slechts binnen de termijnen worden uitgevoerd indien de koper tegenover de verkoper in regel is met zijn verplichtingen.

 

TERUGZENDINGEN - MODALITEITEN :

Elke terugzending van producten dient het voorwerp te vormen van een formele afspraak tussen de verkoper en de koper. Elke terugname, die door de verkoper wordt aanvaard in het geval van een zichtbaar gebrek of van ongelijkvormigheid van de geleverde producten, die door de verkoper wordt vastgesteld, laat de koper toe de kosteloze vervanging of de terugbetaling van het tegoed ten zijnen voordele te bekomen, met uitsluiting van elke andere schadeloosstelling of schadevergoeding.

Een afschrift van de factuur, evenals een brief, die de reden van deze terugzending vermeldt, dienen bij uw terugzending te worden gevoegd. Elke klacht dient ons schriftelijk te worden toegestuurd binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Ingeval uw klacht ontvankelijk verklaard wordt, verbindt internetlenzen.be zich ertoe binnen de 10 werkdagen na akkoord over te gaan tot vervanging of terugbetaling. Indien onze vergissing worden de kosten van de terugzending door ons terugbetaald. Indien een foutieve bestelling door u, gelieve het foutieve pakket met de ongeopende doosjes terug te zenden en 4.00 euro (voor levering in België, voor levering in andere landen geldt het tarief van dat land) te storten op rek nr. BE38 7370 1472 7572 met vermelding van uw naam en portkosten + referentienummer zodat wij u de correcte lenzen kunnen opsturen. Geopende verpakkingen aanvaarden wij niet.

De boetiek internetlenzen.be is verplicht beschadigde of reeds gebruikte artikelen te weigeren. De artikelen dienen in een gefrankeerde omslag aangetekend te worden verzonden aan:

Internetlenzen
A. Saveryslaan 29
9800 Deinze
Belgium
info@internetlenzen.be
BTW BE 0782.025.480
 

HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstovereenkomst. De door ons aangerekende betalingskosten (Ogone) worden bij terugbetaling in mindering gebracht. Er is geen herroepingsrecht bij aankoop van op maat gemaakte lenzen. 

Filters
Sort
display